Hlavní okruhy stavební činnosti

  • Rekonstrukce rekreačních chalup a rodinných domů
  • Stavby vodovodních a kanalizačních řadů
  • Stavby a opravy lesních cest
  • Stavby propustků, úpravy vodotečí

Rekonstrukce rekreačních chalup a rodinných domů


Stavby vodovodních a kanalizačních řadů


Stavby a opravy lesních cest


Stavby propustků, úpravy vodotečí