Realizované stavby

Firma má za sebou celou řadu úspěšně realizovaných staveb.


Stavební úpravy v čp.7 Horní Heřmanice – přebudování nemovitosti na zařízení občanské vybavenosti

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci

Prodejna Konzum na parc.č. 197/1 k.ú. a obec Horní Heřmanice

Propustek přes Sázavský potok p.č. 1500 v Horních Heřmanicích

Rozšíření vodovodu Dolní Heřmanice v obci Horní Heřmanice

Zásobovací vodovodní řad „Za kostelem“ v obci Líšnice

Kanalizace a ČOV pro střed obce Líšnice

Zhotovení vestavby 2 bytových jednotek v č.p. 93 v obci Čenkovice

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci

Rekonstrukce č.p.48, st.p.č. 54 KÚ Petrovice u Lanškrouna

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci

Mostek, komunikace – Výprachtice (povodňové škody)

Oprava skladu firmy Exvalos Lanškroun, ul.Dobrovského

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci

Povodí Čermné – suchá nádrž, SO 02 Bezpečnostní přeliv

Oprava ZŠ Jablonné nad Orlicí – stavební část

Rekonstrukce kult. domu ve Výprachticích – stavební část